logo

V centru Prahy proběhla další bezpečnostní akce, tentokrát s krycím názvem „MŮSTEK“

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Akce byla zaměřena na všechny možné nešvary, které se v úzkém centru metropole vyskytují, a které se dlouhodobě ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy snažíme potírat.

Účastni akce byli pořádkoví a dopravní policisté, policisté cizinecké policie a služby kriminální policie a vyšetřování. Všech těchto policistů se na třídenní akci podílelo téměř osmdesát. Parťáky jim byli i strážníci Městské policie hlavního města Prahy a úředníci živnostenského odboru Magistrátu hlavního města Prahy.

Během celé akce bylo zkontrolováno 591 osob a 91 motorových vozidel. Při těchto kontrolách policisté a strážníci odhalili 167 přestupků. Ve 33 případech se jednalo o přestupky na úseku drog, v dalších 56 o delikty, kterými konkrétní osoby nerespektovaly parametry stanovené vyhláškami Magistrátu hlavního města Prahy, jako je například žebrání či nabízení reklamy a další.

Během akce uložili policisté a strážníci celkem 147 pokut v celkové výši 76.000,- Kč. Dalších dvacet deliktů zadokumentovali a postoupí je příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Už shora uvedené jsou zajímavé údaje, nicméně statistika za poslední měsíc, tedy od 15. 3. 2018, od kdy konkrétně tato policejní akce probíhá, je poměrně všeříkající.

Celkem při těchto víkendových akcích, včetně té poslední, policisté, strážníci a magistrátní úředníci zkontrolovali 2701 osob a 555 vozidel. Při tom odhalili 15 trestných činů a 710 přestupků. Za různé delikty pak policisté a strážníci uložili v součtu 626 pokut v celkové výši 1.009.000,- Kč.

Nutno také zmínit, že policejní akce Můstek je jedna z mnoha, které na Václavském a Staroměstském náměstí a přilehlém okolí probíhají. S čistým svědomím můžeme říci, že v této lokalitě probíhají policejní akce každý den. Někdy jsou zaměřeny na konkrétní problematiku, jindy jsou zase povšechného charakteru.

por. Mgr. Tomáš Hulan, Policie ČR