logo

V ČR probíhá policejní cvičení zaměřené na ochranu hranic

pak msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Z důvodů zajištění připravenosti Policie ČR k minimalizaci dopadů nelegální migrace do a přes Českou republiku, provedou policisté ve dnech 9.3 – 10. 3. 2017 cvičení na státních hranicích s Polskem. Do cvičení se, kromě Policie ČR, tentokrát zapojí také Armáda ČR, Celní správa ČR, příslušníci Straže Granicznej Polska a poprvé také zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR. Cvičení bude provedeno na základě fiktivního rozhodnutí Vlády ČR, a to na státních hranicích s Polskem v jejich celkové délce 795 km, na 13 vytipovaných místech bývalých hraničních přechodů a čtyřech úsecích tzv. „zelené hranice“.

Plán cvičení počítá také se zřízením a zprovozněním „registračního místa“ v místě předpokládané migrační trasy, a to v blízkosti bývalého hraničního přechodu Chotěbuz. Zde bude poprvé realizován praktický nácvik činností a postupů v rámci registračního místa v případě, že u některého z migrantů bude zjištěna nakažlivá infekční choroba, což je jedním z cílů cvičení. Primárním cílem zůstává ověřit připravenost Policie ČR a ostatních složek na rozhodnutí Vlády ČR o znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Polskem.

Česko-polská státní hranice je posledním úsekem státních hranic České republiky se sousedními státy, na kterém bude provedeno cvičení pro případ znovuzavedení hraničních kontrol. Po jeho skončení bude úkolem Policie ČR vyhodnotit a zpracovat ucelenou informaci pro Vládu ČR, která bude obsahovat především návrhy a požadavky na zajištění optimálních podmínek pro provádění hraničních kontrol v případě, že by tato situace v budoucnu reálně nastala.

Do cvičení se v terénu zapojí 188 policistů, 38 příslušníků Armády ČR, 38 příslušníků Celní správy ČR a 10 pracovníků zdravotnického zařízení MV. Straž Graniczna posílí naše řady 16 příslušníky a 70 frekventantů střední policejní školy se zhostí role figurantů. Předpokládáme, že by nemělo zásadním způsobem dojít k omezení silniční dopravy.

Podrobnosti k samotnému cvičení poskytneme na tiskovém brífinku dnes, tj. ve čtvrtek 9. 3. 2017 v 15.15 hodin v budově Policejního prezidia ČR, Strojnická 27, Praha 7. Tiskového brífinku se zúčastní první náměstek policejního prezidenta brig.gen. Martin Vondrášek, ředitel služby cizinecké policie plk. Milan Majer, náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková, zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR genmjr. Petr Mikulenka, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Lumír Šatran.

plk. Mgr. Kateřina Rendlová, PČR