logo

V Dobroticích proběhl přebor policejních psovodů

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V uplynulém týdnu proběhl v Dobroticích krajský přebor psovodů se služebními psy Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zároveň proběhlo vedle tohoto závodu i v pořadí již páté mistrovství Moravy. Roli pořadatelů se letos zhostilo naše krajské ředitelství, samotnou organizaci a realizaci zajišťovalo oddělení služební kynologie krajského ředitelství ve spolupráci s výcvikovým střediskem Dobrotice a Sportovním klubem policie Ostrava. Hostujícími články pak bylo Krajské ředitelství policie Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského kraje a kraj Vysočina. Zahraničním hostem byl Policajný zbor Slovenskej republiky.

Cílem přeboru bylo prověřit celkovou úroveň připravenosti psovodů se služebními psy k výkonu základních policejně kynologických činností v jednotlivých oblastech výcviku, jako je ovladatelnost, obratnost, zajištění osoby a další. Soutěžící psi prokazovali svou obratnost skokem vysokým, prolézáním propustí či překonáváním lávky nad volnou hloubkou. Samozřejmostí byla chůze u nohy, štěkání na povel, reakce na rázový hluk a zvládání základních povelů psovoda. Prověřovala se však také taktická připravenost a účinnost použití psů v jednotlivých oblastech. Pejsci tedy museli zvládnout zadržet osobu pokoušející se o útěk, ale také vyhledat a označit osobu ukrývající se v objektu a vyhledat a vypracovat pachovou stopu v terénu.

Po sečtení výsledků všech těchto náročných disciplín, stanul na pomyslné bedně prap. Jiří Valošek ze skupiny základních kynologických činností v Opavě, který se svým psem Čendou obsadil první místo, v pořadí druhý se umístil nprap. Bc. Radim Carbol ze skupiny základních kynologických činností ve Frýdku-Místku se psem Nell, třetí místo obsadil v krajském přeboru pprap. Petr Gotzmann ze skupiny základních kynologických činností Ostrava s pejskem Argo.

Vyhodnoceny byly samostatně také kategorie nejlepší poslušnost, pachové práce a nejlepší obrana. V prvních dvou disciplínách vévodil a zvítězil pes Čenda po boku s psovodem prap. Jiřím Valoškem ze skupiny základních kynologických činností v Opavě, nejlepším obranářem se ukázal být mladičký pes Čert, za jehož výsledkem stála psovodka pprap. Kristýna Mechlová ze skupiny základních kynologických činností Nový Jičín.

Úctyhodných výsledků jsme za naše krajské ředitelství dosáhli i na 5. Mistrovství Moravy, kde se naši psi se svými psovody umístili na druhém a třetím místě. Druhé místo obsadil prap. Jiří Valošek se psem Čendou, nprap. Bc. Radim Carbol se psem Nell pak skončili na místě třetím.

Poděkování za materiální podporu a spolupráci patří všem subjektům, které přispěly k vytvoření jedinečné atmosféry.

por. Mgr. Lenka Sikorová, PČR