logo

V Moravskoslezském kraji řešili policisté o Silvestru běžná „silvestrovská“ oznámení, v Klimkovickém tunelu někdo poškodil požární hlásič

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté v Moravskoslezském kraji zaznamenali poměrně klidný poslední den v roce. V průběhu 31. prosince 2018 přijala tísňová linka policie obdobný počet oznámení jako je běžný průměr.

Jiná situace však nastala během prvních hodin nového roku, kdy policisté operačního střediska přijali na linku 158 více než 230 oznámení, přičemž denní průměr je několikanásobně nižší. Naštěstí se však ve většině případů jednalo jen o „tradiční“ silvestrovské záležitosti, mezi něž patří rušení nočního klidu, výtržnosti a obdobné protiprávní chování podnapilých osob.

Dopravní policisté během noci řešili několik dopravních nehod a poškození požárního hlásiče na dálnici D1 v Klimkovickém tunelu, následkem čehož došlo k jeho uzavření na cca 50 minut, bližší okolnosti a příčina poškození jsou předmětem dalšího prověřování.

Z pohledu závažnosti těchto událostí lze hodnotit konec roku 2018 a začátek letošního roku jako poměrně klidný.

Moravskoslezští záchranáři mají za sebou náročnou noční směnu
V posledních čtyřiadvaceti hodinách (od rána 31.12.2018 do šesté hodiny ranní 1.1.2019) vyjížděly posádky ZZS MSK celkem ve 442 případech, ošetřeny byly bezmála čtyři stovky pacientů. Nárůst zásahové činnosti byl zhruba čtvrtinový. Jen od silvestrovské půlnoci do dnešního rána přitom musely posádky ZZS zasahovat ve sto pětatřiceti případech. Nárůst událostí v této době činil trojnásobek oproti běžným nocím. Celkově byl průběh večera a nočních hodin srovnatelný s minulými roky, z pohledu záchranářů se obešel se bez mimořádností. Zatímco však běžně posádky ZZS MSK ošetřují z celkového počtu pacienty se zraněními asi v jedné třetině a ostatní zásahy jsou u lidí s interními obtížemi, v prvních šesti hodinách roku 2019 tvořila zranění téměř polovinu řešených událostí.

V průběhu novoročních oslav zasahovali záchranáři ZZS MSK u pěti poranění vzniklých při odpalování zábavní pyrotechniky. Jednalo se o lehká nebo středně těžká poranění hlavy nebo končetin. Zraněni byli tři muži a dvě děti (5 a 8 let). Ke dvěma případům došlo v okrese Frýdek-Místek, po jednom v Ostravě a na Opavsku. V této souvislosti jsme nezaznamenali případy, kdy by byl přímo ohrožen život.

V posledních čtyřiadvaceti hodinách byli záchranáři voláni k více než stovce zranění, přičemž od půlnoci do ranních hodin 1. ledna museli ošetřovat dvě třetiny z nich, tedy více než šedesát zraněných osob. Mezi nimi dominovaly pády se zraněními hlavy či končetin a řezná poranění od skla či jiných ostrých předmětů. Celá polovina úrazů se přitom přihodila osobám pod vlivem alkoholu. Třicet pacientů posádkám ZZS uvedlo, že byli napadeni jinou osobou. S diagnózou opilosti či těžké opilosti musela být v našem kraji záchrannou službou ošetřena téměř půldruhá desítka osob, mezi nimi také tři dětí ve věku do patnácti let.

Během noci zasahovali záchranáři na území MS kraje u několika dopravních nehod, které si vyžádaly zranění účastníků, vesměs lehčího charakteru.

Kromě úrazových dějů zasahovali záchranáři také u tří stovek pacientů s interními obtížemi. Desítce z nich již nemohli pomoci. Tito nemocní, vesměs vyššího nebo seniorského věku, podlehli svým onemocněním ještě před příjezdem posádek ZZS, nebo během zahájené resuscitace.

por. Mgr. Petr Směták, Policie ČR + PhDr. Lukáš Humpl, ZZS MSK