logo

V Novém Jičíně byli oceněni nejlepší policisté roku 2016

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 proběhlo v prostorách Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně slavnostní vyhlášení nejlepších policistů za rok 2016. Pozvání na slavnostní ceremoniál přijali náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Bc. Radim Wita, předseda Okresního soudu Nový Jičín JUDr. Vít Veselý, okresní státní zástupkyně v Novém Jičíně JUDr. Zuzana Minářová, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín plk. Ing. Petr Adamus, starostové měst a další významní hosté.

Slavnostní akt byl zahájen Čestnou jednotkou krajského ředitelství, a to přinesením praporu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Následoval proslov vedoucího územního odboru plk. Ing. Miloslava Steinera. Ten přivítal přítomné, zhodnotil uplynulý rok a poděkoval všem policistům za dobrou práci, která se projevila vysokým procentem objasněnosti.

Rovněž vystoupil náměstek plk. Mgr. Bc. Radim Wita, který svým příspěvkem vyzdvihl profesionální přístup policistů a poděkoval podřízeným za odvedenou práci a jejich rodinám za podporu a zajišťování zázemí.

Poté již následovalo slavnostní vyhlášení nejlepších policistů územního odboru Nový Jičín za rok 2016. Za svou příkladnou a iniciativní činnost, vysokou úroveň odborných znalostí a dosahované pracovní výsledky si ocenění převzalo celkem třináct policistů. Následovalo předání Čestné medaile policejního prezidenta, jíž byli oceněni dva policisté a rovněž předání medailí devíti policistům za věrnost 1. a 2. stupně.

Již tradičně byli oceněni také policisté Sportovního klubu policie Nový Jičín. Tři ocenění získali stříbrnou pamětní medaili za vzornou reprezentaci sportovního klubu policie Nový Jičín. Zlatou pamětní medaili za nadstandardní a dlouholetou aktivní podporu sportovního klubu policie Nový Jičín převzali vedoucí územního odboru plk. Ing. Miloslav Steiner a zástupce vedoucího územního odboru plk. Mgr. Vlastimil Bordovský.

Na závěr starosta města Nový Jičín PhDr. Jaroslav Dvořák, pronesl krátký projev. Pochválil výbornou spolupráci policie s partnery z veřejné správy i stav bezpečnosti na Novojičínsku a policistům poděkoval za jejich práci.

nprap. Mgr. Petr Směták, PČR