logo

V Opavě složili slavnostní slib noví policisté, nechybělo také ocenění za záchranu života

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve čtvrtek 27. září, několik hodin před Dnem české státnosti, se v odsvěceném kostele sv. Václava v Opavě uskutečnila slavnostní akce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. V nevšední historické památce proběhlo důstojné setkání vedení krajského ředitelství v čele s ředitelem plk. Mgr. Tomášem Kuželem s novými a oceněnými policisty a zaměstnanci. Pozvání na slavností akci přijali také významní hosté, mezi nimi náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania a primátor města Opavy Ing. Radim Křupala.

Úvodního slova se ujal ředitel krajského ředitelství plk. Mgr. Tomáš Kužel. Kromě přivítání oceněných a dalších hostů svá slova směřoval především k novým policistům. Připomněl jim, že vystupují z anonymity a každým svým činem, nejen ve službě, ale také v soukromí, budou reprezentovat bezpečnostní sbor. Krátké řeči, ve kterých v prvé řadě vyzdvihli spolupráci s policií, přednesli také náměstek hejtmana a primátor města Opavy.

Poté nových sedm policistek a čtyřicet policistů jednohlasně složilo služební slib. Po jeho stvrzení podpisem pokračoval slavnostní program. Ještě než došlo k předávání medailí, umožnila Mgr. Petra Kaniová z Národního památkového ústavou krátkou exkurzi do historie, a to nejen objektu, ve kterém se hosté nacházeli, ale také do historie kriminalistiky. Zavraždění knížete Václava převyprávěla do současného pojetí jako násilný kriminální čin se známým pachatelem, kterým byl bratr zavražděného, pozdější kníže Boleslav.

Pak již následovalo předávání medailí. Příkladem pro nové policisty mohou být kolegové, kteří svou službu vykonávají více než třicet let. Medaili policejního prezidenta „Za věrnost I. stupně“ z rukou krajského ředitele a náměstka hejtmana převzala jedna policistka a devět policistů. Mezi nimi byl také vedoucí 9. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava npor. Bc. Radim Bena. Služební medaili policejního prezidenta „Za zásluhy o bezpečnost“ převzali tři kolegové a plaketu Policie České republiky dalších devět policistů, mezi nimi dvě ženy. Medaili krajského ředitele převzali nejen tři policisté, ale také zaměstnankyně, administrativní pracovnice.

Závěr patřil dvěma mužům, kteří zachránili lidský život. Letos v srpnu na Karvinsku havaroval řidič osobního vozidla do rybníka. Naštěstí se kolem právě vracel ze služby policista nstržm. Petr Schovajsa. Společně se s panem Vladanem Charvátem, který byl v danou chvíli nablízku, vrhli do vody a z převráceného automobilu vyprostili řidiče, který v něm byl zaklíněný. Jejich statečnost plk. Tomáš Kužel ocenil veřejným poděkováním a darem.

Celý program byl protkán nejen slovem, ale také hudbou. Slavnostní atmosféra byla podtržena hudebními vstupy žáků Základní umělecké školy Kravaře. Diváci měli možnost vyslechnout si v současnosti méně známou hudbu barokních a klasicistních mistrů. Za jejich procítěné vystoupení jim právem náleží velké poděkování.

Slavnostní akce byla ukončena odchodem čestné jednotky a pro všechny, nejen nováčky, nastávají běžné, pracovní dny…..

por. Mgr. Daniela Vlčková, Policie ČR