logo

V Ostravě byl vyhlášen Policista roku 2016

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V prostorách Vítkovického zámku se v úterý 29. listopadu uskutečnilo slavnostní oceňování policistů a zaměstnanců Městského ředitelství policie Ostrava.

Reprezentativní prostory empírového zámku dodaly důstojnosti setkání vedení městského ředitelství v čele s ředitelem plk. Mgr. Bc. René Dočekalem s oceněnými policisty a zaměstnanci. Pozvání na slavnostní akt přijal také ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel a hosté z řad významných partnerů městského ředitelství v čele s primátorem města Ostravy Ing. Tomášem Macurou, MBA. Před zraky více než sedmdesáti diváků převzali ocenění ti nejlepší policisté z městských organizačních článků napříč mnoha policejními odbornostmi.

Úvodního slova se ujal ředitel plk. Mgr. Bc. René Dočekal. Ve své řeči zhodnotil odcházející rok jako rok plný náročných úkolů, převážně v souvislosti s celkovou bezpečnostní situací v Evropě. Vyzdvihl profesionální práci všech zainteresovaných složek, které se podílely na zvládnutí náročných situací. Poděkoval také všem podřízeným za odvedenou práci a partnerům za spolupráci. V podobném duchu se nesly také krátké proslovy dalších řečníků, kterými byli ředitel krajského ředitelství Tomáš Kužel a ostravský primátor Tomáš Macura.

Po krátkém hudebním vstupu začalo samotné předávání ocenění „Policista roku“. K převzetí nastoupilo 15 policistů služby kriminální policie a vyšetřování a dále dvě policistky a jejich 10 kolegů z vnější služby. Odhalení skupiny šesti pachatelů ozbrojených loupežných přepadení vyneslo čtyřem kriminalistům ocenění „Tým roku“. Ředitel městského ředitelství ocenil také dva „Veterány“ a dvě „Občanské zaměstnankyně“. V samotném závěru byla předána také medaile ředitele Městského ředitelství policie Ostrava, a to policistovi ve výslužbě Milanu Hajnému.

Celý odpolední program byl protkán nejen slovem a obrazem v podobě prezentací, ale také hudbou. Pedagožky Lidové konzervatoře a múzické školy Ostrava Mgr. Eva Měchová a Mgr. Alžběta Kolářová přednesly skladby, které podtrhly slavnostní předvánoční atmosféru.

Závěrem se plk. René Dočekal rozloučil se všemi zúčastněnými s přáním klidných vánočních svátků a úspěšného vstupu do nového roku.

por. Mgr. Daniela Vlčková, PČR