logo

V Prostějově byli oceněni nejlepší policisté z tamního Územního odboru

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V pátek 16. prosince 2016 proběhlo v reprezentativních prostorách obřadní síně Magistrátu města Prostějova slavnostní vyhlášení nejlepších policistů a občanských zaměstnanců územního odboru Prostějov za rok 2016. Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada významných hostů. Za všechny lze jmenovat zástupce Parlamentu České republiky poslance MUDr. Pavla Holíka, primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou, starostku města Němčice nad Hanou paní Ivanu Dvořákovou i ostatní vážené hosty. Předávání medailí oceněným se zúčastnil i náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Bc. Petr Tománek.

Slavnostní akt zahájil vedoucí územního odboru Prostějov plk. Mgr. Miroslav Spurný, který přítomné přivítal a v projevu za dobrou práci poděkoval všem policistům i občanským zaměstnancům v rámci ÚO Prostějov. V projevu plukovník Spurný vyzdvihl i skvělou spolupráci s ostatními složkami IZS i místními samosprávami.

Krátké projevy pronesli i hosté. Poslanec Parlamentu ČR doktor Holík, primátorka města Prostějova doktorka Rašková a plukovník Tománek ve svých projevech potvrdili slova plukovníka Spurného a také oni pochválili výbornou spolupráci policie s partnery z veřejné správy i stav bezpečnosti na Prostějovsku a prostějovským policistům i občanským zaměstnancům poděkovali za jejich nelehkou práci.

Hlavním bodem celého dnešního aktu pak bylo slavnostní vyhlášení nejlepších policistů a občanských zaměstnanců územního odboru Prostějov za rok 2016.

Za svou příkladnou a iniciativní činnost doplněnou vysokou úrovní odborných znalostí a dosahované pracovní výsledky byli za jednotlivé útvary oceněni tito policisté:
nadpraporčík Bc. Pavel Opravil a praporčík Aleš Chytil, DiS. za obvodní oddělení Prostějov 1,
praporčík Luděk Pana za obvodní oddělení Prostějov 2,
praporčík Miroslav Beneš za obvodní oddělení Konice,
nadpraporčík Mgr. Kamil Jarušek za obvodní oddělení Němčice nad Hanou,
nadpraporčík Zdeněk Neubauer za obvodního oddělení Plumlov,
poručík Ing. Michael Vafek za dopravní inspektorát,
poručík Ing. Petr Vláčilík za oddělení obecné kriminality SKPV
a nadpraporčík Ivo Grydil za oddělení hospodářské kriminality SKPV.

Nejlepším velitelem územního odboru Prostějov za rok 2016 byl vyhlášen vedoucí největšího obvodního oddělení nadporučík Mgr. Jiří Grulich z obvodního oddělení Prostějov 1.

Nejlepší občanskou pracovnicí územního odboru Prostějov za rok 2016 byla vyhlášena administrativní a spisová pracovnice obvodního oddělení Prostějov 1, paní Eva KVAPILOVÁ.

Za zpříjemnění celého programu je třeba poděkovat žákům Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově, kteří svým vystoupením pomohli dotvořit důstojnou a příjemnou atmosféru dnešního slavnostního ceremoniálu.

por. Mgr. František Kořínek, PČR