logo

V rámci Dne kraje si policisté na Královéhradecku převzali medaile

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V pondělí 8. května v Hradci Králové na Pivovarském náměstí v dopoledních hodinách proběhl slavnostní akt v rámci oslav Státního svátku oslav konce II. Světové války. Po slavnostní části pokračoval DEN KRAJE dalším zábavným programem až do odpoledne.

Dopoledního slavnostního aktu, který zahájil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán Ph.D., se dále zúčastnili a svým proslovem přispěli i všichni velitelé složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje (dále jen KHK). Po slovech brig. gen. Ing. Františka Mencla – ředitele Hasičského záchranného sboru KHK, oslovil všechny přítomné ředitel Krajského ředitelství policie KHK plk. JUDr. David Fulka a MUDr. Jiří Mašek – ředitel Zdravotnické záchranné služby KHK svým projevem úvodní část ukončil. Na místě byla přítomna řada dalších významných osobností Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, složek IZS, dalších významných osob, mnoho rodinných příslušníků a diváků z řad veřejnosti.

V rámci dekorování, byly předány významným osobnostem „Pamětní medaile hejtmana“, dále došlo k předání „Záslužné medaile Královéhradeckého kraje“ I. a II stupně. Celkem pět policistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje převzalo z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje právě uvedenou „ Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje II. stupně“ a to za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činnost a účinnou spolupráci, kterou se výrazně zasloužili o rozvoj Integrovaného záchranného systému v Královéhradeckém kraji. Posléze ocenil ředitel Zdravotnické Záchranné služby KHK několik svých podřízených.

V další části dva policisté Královéhradeckého kraje převzali služební medaili Policie České republiky „Za věrnost I. stupně“ udělenou policejním prezidentem z rukou plk. JUDr. Davida Fulky za dlouhodobou a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 30 let trvání služebního poměru. Služební medaili Policie České republiky udělenou policejním prezidentem „Za zásluhy o bezpečnost“ převzalo z rukou krajského ředitele pět policistů a dvě policistky z různých služeb a oddělení napříč celým krajem. Toto ocenění bylo uděleno za dlouhodobé příkladné osobní úsilí a iniciativu na úseku prevence kriminality, rozvoje forem, prostředků a metod policejní služby.

Po převzetí praporu Sborem dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice byly předány rezortní medaile Krajského sdružení hasičů KHK a Hasičského záchranného sboru KHK. Několik nových příslušníků Hasičského záchranného sboru rovněž provedli slavnostní služební slib.

Všem oceněným gratuloval hejtman PhDr. Jiří Štěpán PhD., a výše uvedení vedoucí pracovníci všech složek Integrovaného záchranného systému KHK.

Všem oceněným ještě jednou upřímně gratulujeme!

mjr. Bc. Jan Čížkovský, PČR