logo

V rámci meziresortní akce se policisté zaměřili na nákladní přepravu nebezpečných věcí

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Mezirezortní součinnostní akci Policie ČR s Generálním ředitelstvím cel, Hasičským záchranným sborem a Centrem služeb pro silniční dopravu vyhlásil policejní prezident na den 15. 5. 2018. Celá akce byla zaměřená především na dodržování povinností při přepravě nebezpečných věcí dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

V době od 08:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin probíhaly kontroly na dálnici D6 ve směru Karlovy Vary – Cheb u Transmotelu. Do akce bylo nasazeno celkem 23 osob z toho 13 policistů, kteří měli k dispozici Schengenbus a jeden policista jezdil na motocyklu.

V rámci této akce bylo zkontrolováno 147 vozidel a bylo zjištěno 25 dopravních přestupků, z nichž 10 vyřešili policisté na místě a 15 oznámili příslušnému úřadu. Čtyři řidiči nepoužili bezpečnostní pásy, tři vozidla měla nevyhovující technický stav a 7 řidičů porušilo zákon o silniční dopravě. Ze 147 vozidel zjistili policisté ve 3 případech porušení povinnosti při přepravě nebezpečných věcí dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.

Nákladní vozidla kontrolují dopravní policisté často. V poslední době při běžných kontrolách policisté zjistili u dvou kontrolovaných vozidel závažné nedostatky týkající se technického stavu vozidla. Jeden případ objevili policisté z Dopravního inspektorátu Sokolov na dálnici ve směru ze Sokolova na Karlovy Vary. Policisté během silniční kontroly nákladní soupravy složené z tahače tovární značky Mercedes Benz zjistili závady na technickém stavu. Vážně poškozený byl brzdový systéme, mimo to řidiči ukazovala výstražná signalizace nesprávnou funkci systému ABS. Během kontroly policisté našli ještě další drobné závady na soupravě.

Během dalších kontrol policisté v Chodově zjistili, že řidič cizí národnosti, řídil nákladní soupravu ve špatném technickém stavu. Opět se jednalo o brzdový systém. V obou případech byla další jízda řidičům zakázána.

Řidiči nákladních souprav by si měli uvědomit následky svého bezohledného chování vůči ostatním řidičům a předejít dopravním nehodám.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová, Policie ČR