logo

V souvislosti s fotbalovým utkáním s Baníkem Ostrava chystá policie v Jihlavě bezpečnostní opatření

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V souvislosti s nedělním fotbalovým utkáním 8. kola HET ligy mezi mužstvy FC Vysočina Jihlava a FC Baník Ostrava připravilo Krajské ředitelství policie kraje Vysočina bezpečnostní opatření. Nedělní zápas v Jihlavě byl na základě předchozích zkušeností s fotbalovými fanoušky Baníku Ostrava vyhodnocen jako rizikový, neboť by na utkání do Jihlavy mohli přicestovat také někteří radikální fanoušci, kteří se mohou při samotném utkání a po jeho skončení dopouštět výtržností a jiného protiprávního jednání.

„Protože v souvislosti s nedělním fotbalovým utkáním může hrozit riziko narušení veřejného pořádku, nasadíme do bezpečnostního opatření adekvátní počet policistů, “ uvedl velitel opatření plk. Mgr. Aleš Indra, vedoucí odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Prioritou policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina bude dohlížet před začátkem utkání na bezproblémový příjezd a poté příchod fanoušků hostujícího týmu do sektoru hostí. Musíme zajistit, aby nedošlo k žádným vzájemným střetům mezi fanoušky obou mužstev. V lokalitě kolem fotbalového stadionu bude naším prvořadým úkolem zabezpečit bezpečnost, veřejný pořádek a ochránit zdraví a majetek občanů.

Do bezpečnostního opatření bude nasazena pořádková jednotka Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Úkolem policistů pořádkové jednotky a pořádkových hlídek bude před začátkem utkáním, v jeho průběhu, a také po jeho skončení, plnit úkoly spočívající v ochraně bezpečnosti osob a majetku, zajištění klidu a veřejného pořádku. Důležitým úkolem policistů bude zamezit páchání protiprávního jednání – přestupků a trestných činů, proto budeme monitorovat situaci na příchodových a odchodových trasách fanoušků ve snaze zabránit jejich případnému střetu. Po skončení utkání policisté dohlédnou, aby se fanoušci nedopouštěli narušování veřejného pořádku a mohli plynule přejít k zaparkovaným dopravním prostředkům a poté odjet z města a vrátit se zpět domů.

Do policejního opatření budou nasazeny kromě pořádkové jednotky a hlídek pořádkové policie také hlídky dopravní policie. Dopravní policisté budou mít především na starosti dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu v nejbližším okolí stadionu. V případě potřeby budou hlídky regulovat dopravu v místě, kde by došlo k nějakým dopravním komplikacím. V případě, že to bude vzniklá dopravní situace vyžadovat, budou policisté na křižovatkách v okolí stadionu regulovat provoz. Naší pozornosti neujdou ani parkoviště a další místa určená k parkování vozidel.

Do policejního opatření budou nasazeni také členové antikonfliktního týmu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, kteří mají za úkol zprostředkovat kontakt a zajistit komunikaci mezi policií a fanoušky, především s příznivci hostujícího týmu. Nedělního bezpečnostního opatření se zúčastní také strážníci Městské policie Jihlava.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR