logo

V Ústí nad Labem proběhla další bezpečnostní akce zaměřená na závadové osoby

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Vzhledem k tomu, že na pravidelných hovorech s občany, které pravidelně pořádá primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová, a kde zaznělo z jejich řad přání o zvýšený dohled strážníků městské policie v centru města v nočních hodinách, byla na její příkaz provedena v brzkých ranních hodinách dne 7.9.2018 preventivně bezpečnostní akce v centru města, zaměřená na výskyt závadových osob, osob hledaných Policií ČR a osob bez domova, které svým chováním obtěžují své okolí.

Během tohoto opatření provedli strážníci kontroly těchto osob v prostorách Hlavního vlakového nádraží ČD, v prostorách zastávek MHD v centru města, v hernách a ostatních nočních podnicích včetně míst, kde se zpravidla tyto osoby zdržují. Během tohoto opatření bylo zjištěno třináct osob, které svým jednáním porušovaly právní normy. Hlídky zjistily sedm osob, které spaly na lavičkách v ulici Hrnčířská a za cukrárnou Barborka, a které měly okolo sebe značný nepořádek. Tyto osoby strážníci donutili nepořádek po sobě uklidit a po řádném poučení byli tito přestupci z místa vykázáni.

V šesti případech se jednalo o porušení vyhlášky o požívání alkoholu na veřejném prostranství v místech, kde to vyhláška zakazuje. Tyto přestupky byly předány k dořešení příslušné přestupkové komisi. Bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek v centru města a jeho okolí budou pokračovat i nadále.

Jan Novotný, MP ÚnL