logo

Ve Slunečné u Prášil proběhla akce s názvem Bezpečná Šumava 2017

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na sobotu 23. září 2017 ve Slunečné u Prášil záchranáři všech složek IZS připravili pod záštitou poslance Parlamentu ČR Mgr. Igora Jakubčíka pro návštěvníky Národního parku již sedmý ročník akce Bezpečná Šumava, letos zaměřený na řešení mimořádných událostí ve specifickém prostředí Šumavy a oblastech s pyrotechnickou zátěží.

Projekt Bezpečná Šumava vznikl v roce 2008 jako reakce na mimořádné události v Národním parku Šumava. Duchovním otcem celého projektu je bývalý náměstek šumavského parku Tomáš Fait.
Smyslem akce Bezpečná Šumava je ukázat, že všichni záchranáři, kteří se podílí na záchraně života a zvýšení bezpečnosti v území, jsou sehraný tým. A obzvlášť to platí v Národním parku Šumava. Na rozsáhlém a členitém území, které se rozprostírá přes tři státy a v České republice přes dva kraje, jeden záchranářský tým neznamená nic. Životně důležitá je spolupráce.

Bezpečnou Šumavu zorganizovali: Správa národního parku Šumava, Odbor záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR a HZS PK. Na akci se dále podíleli: Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Městská policie Horažďovice, Vodní záchranná služba, Horská služba, Trans Hospital, Západočeská univerzita v Plzni, Nadace policistů a hasičů, ASP Group, společnost HSF, Draeger, CS Aero a CS Solutions. Partnery akce byli: Ministerstvo Životního prostředí, Ministerstvo Vnitra, Ministerstvo obrany, Jihočeský i Plzeňský kraj, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra a občerstvení zajistilo Řeznictví Smetana.

V průběhu dne si přes patnáct set návštěvníků prohlédlo, s jakým vybavením pracují ti, kteří se starají o bezpečnost a případnou záchranu na Šumavě.
Největší divácký úspěch měly dynamické ukázky. Kynologové NP Šumava vyhledali v sutinách zavalené osoby, policisté zadrželi nebezpečné pachatele a osvobodili rukojmí, letečtí záchranáři předvedli záchranu osob pomocí vrtulníku, hasiči představili speciální vysokotlaké hasicí zařízení Cobra a zásah při požáru v oblasti s pyrotechnickou zátěží. Návštěvníci Šumavy se mohli vydat i na Poledník, kde hasiči předváděli celý den záchranu osob z rozhledny.

Po celý den statické i dynamické ukázky doplňovaly odborné přednášky.

Bezpečná Šumava je prezentačně bezpečnostní akce, která tak jako stejnojmenný projekt realizovaný od roku 2010 naplňuje cíle ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku na území Národního parku Šumava. Projekt Pořízení moderní techniky a technologií, který je součástí Bezpečné Šumavy, byl Ministerstvem pro místní rozvoj vyhodnocen jako jeden z deseti nejlepších z Integrovaného operačního programu.

Složky integrovaného záchranného systému tak společně za podpory krajů a obcí naplňují Deklaraci společného postupu dosažení a udržení bezpečnostního standardu na území Národního parku Šumava.

por. Mgr. Pavla Jakoubková, HZS PLK