logo

Ve Studénce proběhl 23. ročník obranářského speciálu SKP Ostrava

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Obranářský speciál SKP Ostrava je kynologická soutěž, jejímž účelem je přispět k úrovni vycvičenosti psů používaných při ochraně života a zdraví občanů a jejich majetku, při boji proti nebezpečným pachatelům zvlášť závažných trestných činů a také při ochraně veřejného pořádku a to napříč všemi bezpečnostními sbory České republiky.

Diváci měli letos opět možnost zhlédnout policisty, strážníky, pracovníky bezpečnostní služeb, ale i civilisty z celé České republiky při práci, během níž využívají služeb svých neohrožených psích partnerů.

Důvěru soutěži vyjádřil také ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel převzetím své záštity, čehož si pořadatel velmi váží.

V uplynulém víkendu proběhl již 23. ročník našeho Obranářského speciálu – soutěže, kterou mnozí psovodi po celé České republice řadí mezi nejnáročnější služebně kynologické klání v republice. Soutěžní pole dělíme na psovody hlavní soutěže, kde se zúčastnilo třináct psovodů a na psovody se psy mladšími tří let, kteří soutěží v kategorii „Junior Cup“, letos to bylo v počtu osmi psovodů.

Obdiv zaslouží všichni psovodi a psi, kteří se do soutěže přihlásili, rozhodčí měli velmi složitý úkol, aby objektivně posoudili a patřičně ohodnotili všechny aspekty náročné práce zúčastněných psů.

Nejvíce bodů v letošním ročníku hlavní soutěže získal a tím se stal i vítězem psovod našeho oddělení služební kynologie ze skupiny základních kynologických činností Bruntál prap. Marek Šifalda a jeho služební pes belgický ovčák Hagrid pod Cvilínem.

Na druhém místě se umístil nprap. Jiří Zatloukal s jeho belgickým ovčákem Axelem z Granátovy zahrady psovod Vězeňské služby České republiky věznice Mírov a třetí místo obsadil nprap. Mgr. Milan Obdržálek a jeho malinois Harry pod Cvilínem. Zajímavostí se stala skutečnost, že na tzv. bedně se potkali „bráchové“ Hagrid a Harry.

Vítězem kategorie „Junior Cup“ se stal psovod Vězeňské služby věznice Mírov Jakub Žváček s malinoisem Bacardi Ingrandi.

Poděkování patří celému organizačnímu týmu členů oddílu kynologie SKP Ostrava a také všem partnerům a sponzorům, kteří připravili mnoho krásných cen všem soutěžícím. Všichni také přispěli k dobré věci. Už po několik let se snažíme na naší soutěži získat peníze pro Nadaci policistů a hasičů. Prodejem třicetikorunových losů do tomboly jsme letos získali neuvěřitelných 11.388,- Kč, máme z toho velkou radost a děkujeme všem, kteří přispěli.

mjr. Bc. Petr Kozák, PČR