logo

Vedení pražské policie se neztotožnilo s názory ombudsmanky Šabatové na zákrok hlídky PMJ Praha

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Samotná událost (dopravní nehoda) byla oznámena na tísňovou linku 158 s tím, že pachatel nehody z místa ujíždí. V tuto chvíli oznamovatel události zastavil okolo projíždějící policejní hlídku Pohotovostní motorizované jednotky a předal policistům informace k ujíždějícímu viníkovi dopravní nehody.

Toto vozidlo bylo později policejní hlídkou zastaveno. Za volantem vozidla se nacházel starší muž a na sedadle spolujezdce starší žena. Hlídka s uvedeným mužem následně celou událost řešila mimo vozidlo.

V tuto chvíli z vozidla vystoupila zmíněná žena a začala hrubým způsobem verbálně narušovat průběh probíhajících úkonů, a to i přes opakované výzvy policisty, aby od svého jednání upustila. Vzhledem k tomu, že žena výzvy neuposlechla, byla s ohledem na přestupkové jednání „neuposlechnutí výzvy úřední osoby“ policisty vyzvána k prokázání totožnosti. Toto žena odmítla, a i přes opakovanou výzvu policistů se snažila odejít z místa projednávání události a nastoupit do vozidla. Žena nehodlala policii vyhovět ani přes opakovanou domluvu svého muže. S ohledem na vyhrocenou situaci a neochotu ženy s policií spolupracovat, policisté přistoupili k použití donucovacího prostředku přiložení pout ženě a jejímu usazení do služebního vozu. Po velmi krátké době, kdy se žena částečně zklidnila, došlo k sejmutí pout a policisté ženě umožnili, aby přijala od manžela občerstvení v podobě láhve vody. Zároveň policisté pootevřeli okna vozu a zajistili tak cirkulaci vzduchu.

K závěrům veřejného ochránce práv:
* Uváděná doba převozu cca 2,5 hodiny je zavádějící. Do této doby je potřeba započítat dobu nutnou pro příjezd věcně příslušných policistů z oddělení dopravních nehod, předání celé události na místě, převoz osoby na služebnu. Je pravdou, že při převozu ženy na služebnu došlo k opakovaným technickým problémům s vozidlem, které se však podařilo odstranit. Po sepsání záznamu události na služebně došlo k předání ženy dozorčí službě k dalšímu opatření. Zmíněné dozorčí službě vzápětí žena na požádání občanský průkaz předložila. V tuto chvíli byl režim zajištění osoby ukončen.
* Použití donucovacích prostředků v daném případě nebylo limitováno věkem ženy, ale přiměřeností donucovacího prostředku s ohledem na aktuálnost situace a samotné jednání osoby.
* K vytýkanému nevyužití možné součinnosti při ztotožnění ženy s jejím manželem: V tomto ohledu je nutno vzít v potaz, že žena spáchala svým jednáním přestupek „neuposlechnutí výzvy úřední osoby“, odmítala s policisty jakkoli na místě spolupracovat, což je nutným předpokladem pro zmíněnou součinnost. Nesporným důkazem o účelovosti ženina jednání je již zmíněné předložení OP na policejní služebně.

V závěru nelze akceptovat ani poslední navrhované obecné opatření veřejného ochránce práv: „akceptování pravidla o zaslání omluvy stěžovateli, není-li na základě objektivních důkazů zcela vyvráceno jeho tvrzení o pochybení“. Pokud není objektivně zjištěno, že ze strany policie skutečně k pochybení došlo, není k omluvě stěžovatele s ohledem na presumpci neviny policistů důvod.

Se závěry veřejného ochránce práv a navrhovanými opatřeními k nápravě se tak vedení krajského ředitelství policie neztotožnilo.

Nutno dodat, že stěžovatelka obdržela závěry kontrolních orgánů pražské policie a nevyužila opravné prostředky dané správním řádem.

PČR