logo

Vítězem přeboru pražských kynologů se stal Jakub Karbusický se služebním psem Cannibalem

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve dnech 4. – 6. 4. 2018 proběhly v rámci krajského ředitelství policie hlavního města Prahy přebory ve služební kynologii. Cílem těchto přeborů bylo nejenom prověření celkové připravenosti služebních psů, ale také možný výběr psovodů se služebními psy, kteří by se mohli zúčastnit na sklonku roku mistrovství republiky PČR ve služební kynologii.

Jednotlivé disciplíny u služebních psů prověřily, jak jsou schopni se vypořádat například s vypracováním pachové stopy, vyhledáním předmětů s cizím pachem, celkovou ovladatelností a obratností a samozřejmě hlavně s obrannými pracemi.

V pachových pracích prováděli soutěžící krom vyhledání nášlapu a následné vypracování pachové stopy, také vyhledání předmětů s cizím pachem. Figurant měl při této disciplíně za úkol náhodně rozmístit v určeném prostoru tři předměty, konkrétně plechovku od piva, kabel od počítače a mobilní telefon, které byly navíc ještě ukryty pod vrstvou listí nebo zastrčeny pod pařez anebo do různých prohlubní.

Při ovladatelnosti a obratnosti hodnotili rozhodčí přivolání psa, jeho ovladatelnost za chůze, odložení za pochodu, změna poloh u nohy psovoda, štěkání na povel, prolézání propustí, podlézání překážky s nízkým profilem, chůze po lávce nad hlubinou a také reakce na rázové zvuky, jako je například střelba nebo různé jiné rušivé rázy.

Při obranných pracích sudí hodnotili například to, jak je pes schopen poradit si s obranou psovoda, zda je schopen překonat různé překážky při zadržení, zda je schopen vyhledat a označit ukryté pachatele v objektu anebo zadržet nebezpečného pachatele s aktivním odporem.

V rámci přeborů byly stanoveny dvě závodní kategorie, a to pro skupinu základních kynologických činností (hlídková služba) a pro skupinu speciálních kynologických činností (pátrací výjezd).

V hlídkové službě se na prvním místě umístil pprap. Bc. Pavel Matoušek se služebním psem Connor, na druhém místě pprap. Vít Heřman se služební fenou Axa, a na třetím místě pprap. Jiří Pešina se služebním psem Gum.

Na pátracím výjezdu se na prvním místě umístil pprap. Jakub Karbusický se služebním psem Cannibal, na druhém místě pprap. Jana Frančeová se služebním psem Erl a na třetím místě pprap. Gabriela Volná Dis. se služebním psem Garp.

Celkovým vítězem přeborů se s přehledem stal pprap. Jakub Karbusický se služebním psem Cannibal, který se zároveň stal i nejlepším obranářem.

por. Mgr. Tomáš Hulan, Policie ČR