logo

Vyhodnocení výtvarné soutěže na územním odboru Olomouc

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V úterý 18. října dopoledne proběhlo v zasedací místnosti územního odboru Olomouc slavnostní předání cen v souvislosti s výtvarnou soutěží, která byla k příležitosti 25. výročí vzniku Policie České republiky na téma „Policie pomáhá a chrání naše bezpečí“:

Této výtvarné soutěže se v loňském školním roce zúčastnilo stovky olomouckých žáků a pořádala ji Nadace Bezpečná Olomouc (dále jen NBO). Po skončení závěrečného vyhodnocení ze strany nadace jsme si výtvarná díla žáků mateřských a základních škol, ať už v podobě kreseb, maleb či skládaček po dohodě s tajemníkem NBO, převzali k vlastnímu vyhodnocení. Policisté vystavená díla na chodbách budovy ohodnotili a následně pozvaly děti tří nejlepších výtvorů k osobnímu setkání a předání cen.

Slavnostní předání cen zahájil úvodním slovem plk. Mgr. Jiří Musil, MBA, vedoucí územního odboru Olomouc. Poté již následovalo samotné vyhlášení jednotlivých umístění a převzetí cen z rukou vedoucího územního odboru Olomouc. Na prvním místě se umístila ZŠ Demlova-Černovír, za výtvarné dílo zebry, které vytvořilo 7 žáků. Druhé místo obsadila ZŠ Dvorského-Svatý Kopeček za výtvarné dílo služebního vozidla Policie ČR a třetí místo patřilo ZŠ Komenium–Olomouc, za výkres, ztvárňující kladné a záporné situace, související s osobní bezpečnostní. Předání cen proběhlo za účasti kpt. Bc. Jiřího Kubáka, kpt. Ing. Karla Mlčáka a tajemníka Nadace Bezpečná Olomouc Josefa Kaštila. Děti byly oceněny dárky a každá z vyhodnocených škol knihou „Policejních pohádek“.

Součástí předání cen byla také exkurze po budově územního odboru Olomouc. Děti se i se svým pedagogickým doprovodem měly možnost seznámit s prací kriminalistického technika, včetně praktické ukázky daktyloskopie, trasologie, rekogniční místnosti, policejního vozidla a zhlédnout malou ukázku z výcviku policejního psovoda.

Výtvarná díla, která děti věnovaly územnímu odboru Olomouc, budou i nadále ozdobou chodeb a kanceláří.

por. Mgr. Pavla Štenclová, PČR