logo

Vyjádření Policie ČR k medializovanému případu dopravní kontroly v Brně

jhm msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 13. 6. 2017 krátce před patnáctou hodinou si policejní hlídka všimla vozidla, které se otáčelo v křižovatce s řízeným provozem a jeho řidička tak byla důvodně podezřelá ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 4 písm. b) z. č. 361/2000 Sb.

Řidička však s projednáním přestupku na místě nesouhlasila, na což má právo, a policisté proto sepsali oznámení o přestupku pro příslušný správní orgán.

Jako svědkyni spáchání přestupku, slovy zákona osobu pohybující se na místě spáchání přestupku, chtěli ztotožnit také ženu na sedadle spolujezdce. V té době neznámá žena však ani na opakované zákonné výzvy dle § 63 odst. 2, písm. h) z. č. 273/2008 Sb. nereagovala a odmítala svou totožnost prokázat. Následně policisté ženu poučili, že pokud svou totožnost neprokáže, bude dle § 63 odst. 3, z. č. 273/2008 Sb. předvedena na příslušné obvodní oddělení policie, což se i stalo vzhledem k vytrvalému odmítání totožnost prokázat i přes opakované výzvy a poučení.

Policisté tedy ženu dle § 26 odst. 1, písm. e), f) z. č. 273/2008 Sb. zajistili a převezli k ověření totožnosti na oddělení, kde zjistili, že se jedná o dceru řidičky. Jakmile byla totožnost ověřena, pominuly tak zákonné důvody pro omezení osobní svobody a žena byla propuštěna.

Přestupek řidičky bude projednávat příslušný správní orgán, stejně tak jako přestupek proti veřejnému pořádku spolujezdkyně, která se jej zřejmě dopustila neuposlechnutím výzvy policistů.

I přesto, že celý případ při prvotním posouzení nejeví známky pochybení policistů, nechal ředitel krajského ředitelství Jihomoravského kraje na základě spekulací, které se objevily v médiích, celou věc prověřit příslušným odborem vnitřní kontroly.

por. Pavel Šváb, PČR