logo

Vyjádření pražské policie k zadržení skupinky izraelských turistů

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Po zveřejnění případu jsme dostali celou řadu poznatků k pachatelům a o místě jejich výskytu. Jeden z nich byl však mylný, což ale policisté v samotném prvopočátku nemohli tušit. Na jednom z hotelů zadrželi skupinu cizinců, kteří odpovídali popisu, ale jak se následně ukázalo, hledaní pachatelé to nebyli.

Zadrženým mužům se policisté omluvili a celou situaci vysvětlili. Ukázali jim video z napadení číšníka a vysvětlili, že se jednalo o nebezpečné pachatele, kteří byli fyzicky dobře disponovaní, provozující bojové sporty a proto bylo rozhodnuto o jejich zadržení za využití pořádkové jednotky. Navíc na recepci hotelu nebylo možno ověřit jejich totožnost, protože tam k tomu neměli potřebné podklady. Ve spolupráci se zaměstnanci hotelu byly pokoje dotčených osob otevřeny a proběhlo zmiňované zadržení.

Po omluvě a vysvětlení muži celou situaci pochopili, s policisty si s úsměvem podali ruce a dokonce se s nimi na památku vyfotili. Také byli informováni, jakou cestou si mohou případně podat na jednání policie stížnost. To ještě na místě odmítli. Do současné doby nedisponujeme žádnou informací, že by stížnost podali.

K celé věci nutno dodat, že o celém zákroku byl informován státní zástupce a policisté komunikovali i s ambasádou.

Ačkoliv do současné doby pražská policie žádnou oficiální stížnost neobdržela, postup policistů kontrolní orgány prověřují.

por. Bc. Jan Daněk , Policie ČR