logo

Výtěžek z prodeje charitativního kalendáře zákrokové skupiny ZONA činí více než 33 tisíc korun

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na konci roku 2016 jsme s kolegy ze Zásahové skupiny ZONA Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje připravili kalendář na rok 2017 a spontánně spustili dobročinnou akci, díky které se podařilo hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci předat částku 20.000,- Kč.

Vzhledem k úspěchu této akce jsme nemohli nechat toto téma být a připravili jsme kalendář na rok 2018. Zájem o něj byl ještě větší, než minulý rok a i přesto, že na objednání opět nebylo moc času, podařilo se jeho prodejem vybrat částku 33.944,- Kč.

Tato částka byla 12. 2. 2018 předána hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, resp. obecně prospěšné společnosti Šance Olomouc.

Všem, kdo si kalendář objednali a naši akci podpořili tímto srdečně děkujeme!

Zásahová skupina ZONA a kpt. Vít Kocián, Odbor hospodářské kriminality SKPV KŘP Olomouckého kraje

kpt. Vít Kocián, Policie ČR