logo

Z Jablunkovských hasičů jsou „First respondeři“, budou pomáhat lidem v ohrožení života

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Měsíc únor roku 2017 byl u jednotky města Jablunkov ve znamení specializační zdravotnické přípravy. Jednotka je zařazena do kategorie JPO II s předurčenostní pro zásahy u dopravních nehod, což byl i jeden z důvodů tohoto „projektu“.

Cílem vedení města i jednotky je udržet stávající míru bezpečí obyvatel a neustále zvyšovat účinnost pomoci ve chvílích ohrožující lidský život.

Cílem projektu „first responders“ je realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života v případech kdy je na místě události jednotka před příjezdem zdravotnické záchranné služby.

V rámci tohoto projektu jednotka pořídila další zdravotnické vybavení v hodnotě přes 80 tisíc korun. Jedná se o nový zdravotnický batoh s přehledným umístěním materiálu což zjednoduší uživateli výběr potřebného materiálu dle konkrétního úrazu a tím zrychluje poskytnutí pomoci. Batoh je vybaven kompletními pomůckami pro rozšířenou resuscitaci, měření krevního tlaku, pulsu, saturace krve a glukózy. Součástí je AED Philips pro defibrilaci.

Druhou z významných aktivit projektu byla odborná příprava členů jednotky. Jednotka doposud měla 5 členů se zdravotnickým kurzem. Nově prošlo zbývajících 13 členů specializačním akreditovaným zdravotnickým kurzem ZZA. Celý kurz probíhal především zážitkovou formou v modelových situacích imitující zásahy, ke kterým jednotka vyjíždí.

Poděkování na závěr patří Moravskoslezskému kraji, který poskytl dotaci na zakoupení osobních ochranných pomůcek, jako například stejnokroje PS II Nomex. Městu Jablunkov za financování nákupu prostředků a specializační­ho kurzu.

Rovněž všem figurantům a především instruktorům ze Školícího a výcvikového centra Asklépios.

Bc. David Sadowski, velitel JSDH Jablunkov