logo

Za obchodování s mladými prostitutkami byly obviněny čtyři osoby

jhm msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Kriminalisté brněnské expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) obvinili v měsíci červnu a srpnu letošního roku 4 osoby (dva muže a dvě ženy) ze zločinu obchodování s lidmi a dalších trestných činů. Případ s krycím názvem „MAGDA“ se týká provozování prostituce mladistvými dívkami.

Od roku 2015 do poloviny roku následujícího měly obviněné osoby přimět k provozování prostituce tři v té době mladistvé dívky. K poskytování sexuálních služeb docházelo v nočním podniku na jižní Moravě poblíž rakouských hranic. Dívky měly být následně nuceny obviněným odevzdávat část takto získaných peněz.

U dvou mladistvých navíc měly obviněné osoby zneužívat jejich závislosti na pervitinu. Ten jim podle našich závěrů měly pravidelně poskytovat a peníze za drogy jim následně měly být odečítány z částek, které dívky utržily za poskytnuté sexuální služby.

Obě obviněné ženy měly dále vybírat peníze od zletilých i mladistvých prostitutek, kdy jedna z nich měla také mnohonásobně prodávat drogy.
Obviněné osoby jsou kromě trestného činu obchodování s lidmi stíhány i pro trestné činy ohrožování výchovy dítěte, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a kuplířství.

Ze čtveřice obviněných vzal soudce do vazby jednoho muže a jednu ženu. Ostatní dvě osoby jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem trest odnětí svobody od 5 do 12 let. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně.

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej, Policie ČR