logo

Záchranný útvar v Hlučíně si převzal nový pásový nakladač

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V pátek 14. října 2016 došlo v areálu Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně k předání nově pořízené techniky. Při této příležitosti byl speciálně upravený pásový nakladač CAT 973D také představen přítomným hostům, příslušníkům a novinářům.

Představení nové techniky sledovali brig. gen. František Zadina, náměstek generálního ředitele HZS ČR, zástupci HZS Moravskoslezského a Zlínského kraje plk. Radim Kuchař a plk. Štefan Hrtús, místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová, plk. Jiří Lačňák z Pyrotechnické služby PČR, zástupci firmy Zeppelin CZ v čele s generálním ředitelem Stanislavem Chládkem a samozřejmě příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR.

Na úvod promluvil brig. gen. Zadina, který poděkoval příslušníkům útvaru za jejich dvouletou obětavou práci při likvidaci následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, a popřál jim mnoho zdaru do další práce. Během svého proslovu zmínil i potřebu pořízení této speciální techniky pro minimalizaci ohrožení zasahujících hasičů, což považuje vzhledem k charakteru prováděných prací ve Vrběticích za prioritu.

Velitel Záchranného útvaru plk. Radim Řehulka pak zmínil i další možnosti nasazení nakladače, např. při likvidaci požárů skládek, výrobních hal apod., poděkoval příslušníkům, kteří se na pořízení techniky podíleli, a zástupcům dodavatele za dodržení veškerých dohodnutých a stanovených podmínek.

Místostarostka města Hlučína rovněž poděkovala příslušníkům za jejich práci a prohlásila, že je stejně jako celé vedení města ráda za to, že Záchranný útvar má sídlo právě v Hlučíně, který je tak dle jejich slov jedním z nejbezpečnějších měst.

Závěrem si vzal slovo generální ředitel společnosti Zeppelin CZ, který ocenil vzájemnou spolupráci a popřál útvaru co nejvíce úspěšných zásahů a činností s novou technikou. Poté předal klíče od stroje a zmenšené modely nakladače do rukou zástupců HZS ČR a Záchranného útvaru.

Následovala krátká ukázka činnosti stroje, jeho detailnější prohlídka, debata o parametrech a funkcích a diskuze s přítomnými zástupci dodavatele, po níž bylo představení ukončeno. V následujících dnech a týdnech bude probíhat intenzivní výcvik příslušníků na obsluhu nakladače jak z kabiny, tak za pomoci dálkového ovládání tak, aby bylo možno jej v co nejkratší době nasadit k první činnosti.

Nakladač Caterpillar 973D steel mill je v „civilní“ verzi využíván hlavně v těžkém průmyslu pro práci se struskou a dalším žhavým materiálem. Ve službách hasičů bude tento nakladač určen především pro práce u velkých požárů a v situacích, kdy hrozí exploze výbušnin či tlakových lahví.

Pořízený stroj má i přes váhu téměř 40 tun veškeré předpoklady pro práci v těch nejtěžších podmínkách. Pro manipulaci s různorodým materiálem je vybaven zesílenou rozevírací čelní lopatou o objemu 3 m3 a pásový podvozek mu umožňuje pohyb a manipulaci na zpevněných komunikacích i na nezpevněných površích. Jeho konstrukce je zesílena několika přídavnými pancéřovými pláty, které chrání nakladač proti účinkům případné tlakové vlny a před odlétajícími střepinami. Velký důraz je kladen i na ochranu kabiny osádky. Ta je plně komfortní, vybavena např. klimatizací a termokamerou pro sledování teploty okolí, a přitom bezpečná díky zesílené konstrukci, pancéřování a speciálnímu vrstvenému čelnímu sklu odolávajícímu účinkům sálavého tepla a tlakové vlny. Samozřejmostí je zvýšená ochrana hydraulických rozvodů, palivového systému a veškerých pístnic proti mechanickým a tepelným účinkům. Nakladač je dále vybaven hasícím mechanismem, který v případě ohrožení chrání motorovou část a kabinu strojníka.

Nehledě na výše zmíněné ochranné prvky chránící obsluhu před negativními účinky požárů a případných explozí je možno s nakladačem pracovat za pomoci dálkového ovládání. Obsluha tak může sledovat situaci v okolí nakladače díky bezdrátovému přenosu obrazu z instalovaných kamer a činnost stroje ovládat z bezpečné vzdálenosti. Toho lze využít např. při zásazích se zvlášť vysokým nebezpečím exploze. Dálkový přenos obrazu bude sloužit i veliteli zásahu a ten tak bude mít lepší přehled o situaci na místě prováděných prací.

Obdobná technika Záchranného útvaru HZS ČR byla již v minulosti několikrát využita při velkých požárech seníků, skládek odpadů a skladů nejrůznějšího materiálu, kdy je tento ještě hořící vyvážen z místa hoření a následně hašen. U těchto typů událostí lze předpokládat nasazení i nově pořízeného nakladače, avšak první použití očekáváme ve Vrběticích, kde naše jednotky společně s Policií ČR stále spolupracují na odstranění následků výbuchů muničních skladů, k nimž došlo před dvěma lety.

kpt. Ing. Ivo Adámek, HZS ČR