logo

Zbavte vozidla sněhu, námrazy, ledu a nečistot, neohrožujte bezpečnost silničního provozu

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

S ohledem na aktuální počasí upozorňujeme řidiče na jejich povinnost, která vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.

Dále řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. V případě nedodržení této zákonné povinnosti se řidič dopouští přestupku v dopravě, za který mu policisté v blokovém řízení mohou uložit pokutu do výše až 2 000 korun.

Doporučujeme tedy řidičům, aby si před jízdou odstranili sněhovou vrstvu či námrazu z celého povrchu vozidla, a to včetně všech oken tak, aby byl zajištěn řádný výhled z automobilu. Pozornost věnujte i zpětným zrcátkům a světlometům a očištění registrační značky. I řidiči nákladních vozidel, a to zejména ti, co mají plachtovou střechu, musí věnovat pozornost tomu, zda se nevytvořil na plachtě led, který by mohl při odtržení způsobit vážné problémy na majetku či zdraví.

por. Mgr. Pavla Burešová, PČR