logo

Zdravotníci ze středočeské pořádkové jednotky se zdokonalovali v oblasti poskytování první pomoci

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve dnech 24. a 25. 1. došlo ve vzdělávacím a výcvikovém centru Asociace dobrovolných záchranářů ve Vestci u Prahy ke školení první pomoci uspořádané pro PJ PČR Středočeského kraje.

Celkem 24 vybraných zdravotníků absolvovalo seznámení s novým vybavením pro poskytování první pomoci a sebezáchranu. Školení speciálně přizpůsobené pro práci policie probíhalo tzv. zážitkovou formou a účastníci tak měli možnost teoreticky získané vědomosti okamžitě aplikovat při řešení modelových situací.

Tento způsob výuky se po dlouholetých zkušenostech instruktorů ADZČR daleko lépe zaryje do paměti účastníkům kurzu. Modelové situace jsou připraveny s důrazem na reálné chování pacienta s reálným vývojem zdravotního stavu v čase.

Účastníci kurzu jsou tak vystaveni nutnosti rychlého rozhodování a určování priorit postupu při poskytnutí první pomoci. Dalším přínosem je pak reálně maskované poranění, které nesmí při modelových situacích chybět.

Na obě skupiny taky byly připravené situace jako napadení nožem s masivním krvácením z řezných a bodných ran, kolaps hasiče při zásahu, popáleniny při nešetrné manipulaci s hořlavou látkou a následným výbuchem a chybět nesměl ani nácvik resuscitace. Ten probíhal na moderním resuscitačním simulátoru s přenosem výsledků snažení na monitor.

Všichni tak mohli okamžitě vidět, kde dělají chyby, a kde je potřeba se zlepšit. Všichni účastníci se zúčastnili s velkým nasazením a zájmem. Kladné ohlasy jsou pak velkým příslibem spolupráce a dalšího vzdělávání do budoucna.

ADZČR