logo

Zprávy o loupežných přepadeních ve Voticích se šíří po sociálních sítích efektem sněhové koule

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policii byl přitom do současné doby oficiálně oznámen pouze jeden případ, ve kterém dosud neznámý pachatel fyzicky napadl a okradl čtyřiapadesátiletou ženu.

V posledních dnech se na sociálních sítích rozšířily poplašné statusy a zprávy o tom, že ve Voticích došlo k několika přepadení osob. Počet přepadených se v obsahu těchto oznámení liší a ve většině případů má vzestupnou tendenci. Zprávy však nejsou podloženy žádnými ověřenými informacemi a mezi lidmi se tak šíří nepravdivá nebo velmi zkreslená sdělení doslova efektem sněhové koule. Policistům byl přitom do současné doby oficiálně oznámen pouze jeden takový případ. Jednalo se o loupežné přepadení čtyřiapadesátileté ženy, kterou fyzicky napadl a následně i okradl dosud neznámý pachatel. Tímto trestným činem se v současné době intenzivně zabývají benešovští kriminalisté, kteří se neznámého muže snaží vypátrat.

Díky informacím šířeným po internetu se mezi lidmi na Voticku v současné době šíří panika, která zatím není podložena ničím konkrétním. Policisté přesto učinili patřičné kroky. Ve spolupráci s městskými strážníky provádějí zvýšený dohled veřejných prostor a pečlivě monitorují bezpečnostní situaci ve městě. Logicky ale nemohou být na všech místech najednou, proto je třeba, aby občané dodržovali základní zásady bezpečného chování. Zejména ženy by neměly chodit samy opuštěnými místy, dobré je, aby v kabelce nosily alespoň nějaký prostředek sebeobrany, například pepřový sprej. Pokud už by se ale přece jen staly obětí přepadení, je třeba, aby se primárně nesvěřovaly ostatním na sociálních sítích, ale případ neprodleně oznámily policii.

Situace, která vznikla ohledně tohoto případu, není bohužel ojedinělá. Lidé už v minulosti sdíleli po internetu spoustu informací, které se následně ukázaly jako nepravdivé, anebo přinejmenším hodně zkreslené. Pokud totiž na sociální síť, byť v dobrém úmyslu, vystavíme zprávu o něčem, co se údajně stalo a snažíme se tak varovat spoluobčany, má to v konečném efektu spíše negativní dopad. V lidech se samozřejmě probudí obavy a chtějí zpětnou vazbu od policie, popřípadě od představitelů města. Tu ale policisté nejsou schopni dát, a to jednoduše proto, že jim případ nikdo oficiálně neoznámil. Čtenáři těchto statusů a zpráv už ale tuto informaci nemají, neznají fakta a jsou tak překvapeni, že policie ve věci nekoná.

Policie může ve věci konat, když se o ní dozví. Kusé, často i zkreslené informace šířené po internetu pro ni nejsou relevantní. V tomto konkrétním případě by tedy policie přivítala konkrétní poznatky od občanů, které by mohly vést k vypátrání pachatele. Čím více informací se jí podaří shromáždit, tím se šance na jeho dopadení významně zvyšuje.

por. Bc. Eva Stulíková, Policie ČR