logo

Zvýšená bezpečnostní opatření platí i v Karlovarském kraji, policisté kontrolují hraniční přechody a připravují se na Vánoce a Silvestr

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na základě událostí v Berlíně byla přijata bezpečnostní opatření s cílem zvýšit ochranu životů a zdraví našich občanů i Policií ČR Karlovarského krajského ředitelství.

Policisté zařazení na cizinecké policii pokračují ve fyzické přítomnosti na vybraných hraničních přechodech se SRN a provádějí kontroly vytipovaných vozidel a řidičů překračujících státní hranice. Na hlavních silničních tazích je zesílený výkon služby dopravní policie a policisté pořádkové služby a kriminalisté jsou nasazení v ulicích s cílem zabránit jakémukoliv ohrožení občanů.

Zákazníci obchodních center, vánočních trhů či velkých sportovních a kulturních akcí mohou zaznamenat zvýšený výskyt policistů v těchto místech soustředění většího počtu obyvatel. Fakt, že některé policejní hlídky jsou vyzbrojeny dlouhými zbraněmi, by neměl být důvodem pro znepokojení, policisté jen musí být připraveni eliminovat jakéhokoliv pachatele, který by chtěl občany ohrozit.

Na základě pokynu vedení policie a ministerstva vnitra jsou také prováděna konkrétní technická opatření sloužící k zamezení možnosti násilného najetí nákladního vozidla do shromáždění občanů.

Policisté zvýšený výkon služby zajistí i na Štědrý den či Silvestra, posílené hlídky budou zajišťovat ochranu bezpečí návštěvníků Půlnočních mší, oslav silvestrovské půlnoci či poklidné korzování lázeňských hostů na kolonádách.

V podmínkách našeho kraje tak nad rámec běžného výkonu služby v ulicích slouží a bude sloužit několik desítek policistů denně navíc, na úkor klidného prožití vánočních svátků se svými nejbližšími.

nprap. Zuzana Týřová, PČR