Auto vjelo ve Velkých Losinách na chodník a srazilo dva chodce. Jeden z nich zemřel