Báchorkám údajného Američana žena neuvěřila. I s pomocí rodiny odhalila, že si píše s podvodníkem