Byl v pátrání, měl vysloven zákaz pobytu a přesto kradl