Bývalý vojenský zpravodajec Eduard Krainer a jeho kniha Operativec I. – Pravidlo tří zdrojů