Čekání na autobus se mu zdálo dlouhé, a tak ukradl auto