Celníci rozšiřují technické vybavení. Nakoupili osm ručních rentgenových přístrojů