Česká republika má již několik dní připraven modul pro hašení lesních požárů. Řecko však naši pomoc odmítlo