Cestou k zásahu se na pražské magistrále převrátil „sněhák“. Při nehodě plynového hasicího automobilu byli lehce zraněni dva hasiči