Generální inspekce ukončila šetření policejního zákroku v Borovanech