Hasiči z Malé Úpy absolvovali kurz první pomoci IPRK