Hladina Vltavy stoupá. V Praze začala výstavba prvních úseků protipovodňové ochrany a zastaví se plavba lodí