Jako pachatele vlastních přestupků uváděl správnímu orgánu cizí lidi. Včetně strážníků, či známých osobností