Když se žena v Pardubicích začala shánět po svém kole, na místě již byl policista, který měl pro ni dobrou zprávu