Koleje měl na Teplicku potřísnit tekutinou zaměstnanec drah. Vadila mu změna dopravce na trati