Kontrolou emisních norem neprošla více než polovina kontrolovaných vozidel