Kontroly na železnicích, zaměřené na chodce v kolejišti, pokračují