Kradenou dodávku pomohl na Českolipsku vypátrat dobrovolný hasič