Královéhradečtí policisté se zaměřili na chování lidí na železničních přejezdech, na červenou přímo před nimi přejel řidič mixu na beton | Týdeník Policie

Královéhradečtí policisté se zaměřili na chování lidí na železničních přejezdech, na červenou přímo před nimi přejel řidič mixu na beton

Královéhradečtí policisté se zaměřili na chování lidí na železničních přejezdech, na červenou přímo před nimi přejel řidič mixu na beton

Zacílit na bezpečnost vozidel, chodců či cyklistů si v rámci dopravně bezpečnostní akce preventivního charakteru vzalo v celém Královéhradeckém kraji několik desítek policejních hlídek.

Přestože nedošlo v loňském roce k žádnému úmrtí na železničním přejezdu v kraji, roste mírně v meziročním srovnání počet dopravních nehod. V roce 2018 se událo na železničních přejezdech v kraji celkem 10 nehod, statistiky letošního roku vykazují již 7 nehod. I s ohledem na tuto skutečnost se 10. dubna 2019 uskutečnila dopravně bezpečnostní akce s názvem „X“ v souhrnu na zhruba devadesáti železničních přejezdech.

Policisté kontrolovali zejména chování chodců a způsob jízdy řidičů motorových a nemotorových vozidel na železničních přejezdech (chůze a jízda na červenou) a dodržování platné legislativy, konkrétně zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté v průběhu dne kontrolní stanoviště několikrát operativně měnili. Dopravně bezpečnostní akce se uskutečnila v součinnosti s odborem bezpečnosti a krizového řízení Služby železniční a dopravní cesty.

V rámci akce „X“ bylo odhaleno celkem 131 přestupků, přičemž mezi vybrané patřily zejména:
– porušení rychlosti – 17 případů
– nepoužití bezpečnostních pásů – 16 případů
– dopravní přestupek chodce – 1 případ
– dopravní přestupek cyklisty – 3 případy
– přestupky na železničních přejezdech – 39 případů.
a ve třinácti případech byl v rámci akce odhalen i nevyhovující technický stav vozidla.

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd:
– je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
– je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
– sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
– je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
– dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
– nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Řidiči motorového vozidla, který vjíždí na železniční přejezd v případech kdy je to zakázáno, hrozí ve správním řízení pokuta 2500,- až 5000,- Kč a zákaz činnosti 1 až 6 měsíců a 7 bodů. Nemotorovým účastníkům silničního provozu hrozí na místě pokuta do 2500,- Kč.

Foto: Policie ČR

Hasiči vyprošťovali v Raduni kamion, který skončil i s nákladem štěrku v příkop

Tři jednotky hasičů se postupně zapojily do odstraňování následků nehody, ke které došlo v pátek 16. srpna 2019 na ...

Tři jednotky hasičů se postupně zapojily do odstraňování následků nehody, ke které došlo v pátek 16. srpna 2019 na úzké silnici z Raduně do Komárova na Opavsku. Nehoda byla na operační ...

Muž se po odsouzení ukrýval ve Francii, při pokusu o eskortu do ČR předstíral zdravotní potíže a snažil se sebepoškozovat

Díky intenzivní mezinárodní policejní spolupráci byl muž vypátrán a na základě evropského zatýkacího rozkazu zatčen ...

Díky intenzivní mezinárodní policejní spolupráci byl muž vypátrán a na základě evropského zatýkacího rozkazu zatčen ve Francii. Po splnění všech formalit byl odsouzený koncem minulého týdne ...

Náchodští strážníci byli v pravý čas na pravém místě

Při kontrolní činnosti u Oblastní nemocnice Náchod, byla místní Městská policie v dopoledních hodinách v pravou ...

Při kontrolní činnosti u Oblastní nemocnice Náchod, byla místní Městská policie v dopoledních hodinách v pravou chvíli. Strážníci zaslechli u vchodu do nemocnice velkou ránu. Muži zákona ...

Size: XS SM MD LG