Kvůli ohňostroji u vánočního stromu na Břeclavsku se splašili koně táhnoucí saně s Mikulášem, opodál srazili procházející dívku