Lákání dětí do aut na Olomoucku se nepotvrdilo. V jednom případě šlo o nedorozumění, zbylé byly vymyšlené