Mladík měl na Chrudimsku zavraždit svou matku. Předem si na to připravil sekeru