Mladík na Svitavsku vydíral muže, ten mu do mrtvých schránek uložil téměř půl milionu korun