Mladík v Brně vlezl do betlému, pozdravil anděly i zvířata a poté se tam vymočil